خندوانه - جناب خان (چک آپ سلامت)

جناب خان به سلامتی خود خیلی اهمیت می دهد و به طور مرتب آزمایش های سلامت را انجام می دهد؛ اما این بار پس از انجام آزمایش متوجه شده که ... از دست ندید، فقط در خندوانه پلاس ببینید ... (۱۴ مهر ۹۴) (www.khandevane-plus.com)