خندوانه - جایزه "عماد تفتی"

گزارشی از اهدای جایزه یک و یک به "عماد تفتی" به عنوان یک خندوانه ای باحال ... فقط در خندوانه پلاس ببینید ... (۱۳ مهر ۹۴