خندوانه - جناب خان و محمدرضا فروتن

ماجرای قبولی محمدرضا فروتن و جناب خان، به طور هم زمان، در دوره دکتری و مشاوره های فوق العاده اثربخش محمدرضا فروتن به جناب خان ... فقط در خندوانه پلاس ببینید ... (۱۳ مهر ۹۴)