خندوانه - روستایی در بردسیر کرمان

گپ و گفتی کوتاه با روستاییان خون گرم استان کرمان، به همراه تصاویری زیبا از کاروانسرای شاه عباسی، در برنامه خندوانه ... فقط در خندوانه پلاس ببینید ...