خندوانه - جایزه "رسول نجفیان"

گزارشی از اهدای جایزه یک و یک به "رسول نجفیان" به عنوان یک خندوانه ای باحال ... فقط در خندوانه پلاس ببینید ... (۱۲ مهر ۹۴)