خندوانه - بخون و ببر ۲

(بخش دوم) مسابقه بزرگ کتاب خوانی خندوانه،مرحله نهایی مسابقه "بخون و ببر" با حضور جناب خان، در استدیو خندوانه ... فقط در خندوانه پلاس ببینید ... (۱۲ مهر ۹۴