خندوانه - جایزه یک و یک به "بهروز بقایی"

گزارشی از اهدای جایزه یک و یک به "بهروز بقای" به عنوان یک خندوانه ای باحال ... فقط در خندوانه پلاس ببینید ... (۱۱ مهر ۹۴)