خندوانه - شغل "بازیافت"

گزارشی برای معرفی شغل "بازیافت قطعات خودرو" در برنامه خندوانه ... فقط در خندوانه پلاس ببینید ... (۱۱ مهر ۹۴)

طنزخندوانهدانلود خندوانهبازیافتشفل بازیافتی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x