مجموعه تاریخی آسیاب دوسنگی

339
15 مهر 1394

از روستای زیبای حجت اباد و روستای تاریخی محمد اباد می گذریم و در دل کویر در جاده ای به نام جاده بی سیم شاهد یکی از شاهکار های معماری مقنی های یزدی باشیم به نام اسیاب دوسنگی.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x