مجموعه تاریخی آسیاب دوسنگی

از روستای زیبای حجت اباد و روستای تاریخی محمد اباد می گذریم و در دل کویر در جاده ای به نام جاده بی سیم شاهد یکی از شاهکار های معماری مقنی های یزدی باشیم به نام اسیاب دوسنگی.

گردشگریتاریخیمجموعهآسیابآسیاب دوسنگی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x