قدیمی ترین پرچم جهان در ایران

این درفش قدیمی ترین پرچم جهان است كه از یك صفحه با میله و لولا و دسته برنزی ساخته شده است و البته چون در این چند هزار سال زنگ زده شده به رنگ سبز مبدل شده است ولی در اصل نوعی درخشش فلزی داشته كه آفتاب را باز می تابانده است.

گردشگریپرچمقدیمی ترین پرچمجهانایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x