جشنواره شیره پزی در مانیزان ملایر

جشنواره شیره پزی با حضور مردم و مسوولین در روستای مانیزان ملایر برگزار شد..