جشنواره شیره پزی در مانیزان ملایر

جشنواره شیره پزی با حضور مردم و مسوولین در روستای مانیزان ملایر برگزار شد..

گردشگریجشنوارهجشنواره شیره پزیمانیزانملایر

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x