موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

با گزارشی از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس،این موزه را بهتر بشناسیم...