روستای ˈکندولهˈ

روستای ˈکندولهˈ مرکز دهستان کندوله از توابع بخش دینور شهرستان صحنه یکی از ۱۴ روستای هدف گردشگری در استان کرمانشاه است.برخی بنای روستای کندوله را به دوران آل بویه نسبت می‏دهند، گفته می‏شود این محل در اصل مکان قلعه رکن‏الدوله بوده است که بعدها به صورت ˈکندولهˈ درآمده است که در تلفظ مردم محلی ˈ کنوله ˈ نامیده می‏شود.