روستای مازوبن

روستای مازوبن علیا در دهستان کترا بخش نشتا شهرستان تنکابن و در فاصله 19 کیلومتری جنوب شرقی تنکابن و حدود 10 کیلومتری جنوب غربی شهر نشتارود واقع شده است. این روستا در طول جغرافیایی 50 درجه و 57 دقیقه و 36 درجه و 44 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدود 30 متر می باشد. فاصله فیزیکی بافت روستا تا روستاهای همجوار نظیر سربود و مازوبن سفلی حدود یک کیلومتر است. روستا در قسمت جنوبی محور اصلی کناره ( تنکابن – نشتارو ) واقع شده است. و از نظر طبیعی و توپوگرافی ، پهنه روستا در ناحیه جلگه ای و آبرفتی قرار دارد. و شیب عمومی روستا نیز از جنوب به به سمت شمال میباشد . دلیل نامگذاری روستا به روایت افراد قدیمی محل یا منابع معتبر: طبق روایت افراد قدیمی به دلیل زیاد بودن درخت بلوط در روستا که به زبان محلی به آن مازو می گفتند. و بن نیز بن نسبت و علیا به معنی بالا می باشد. مازو+ ( درخت بلوط به زبان محلی ) + بن ( نسبت ) + علیا ( بالا ) مهمترین منبع درآمد: کیوی و مرکبات دیدنی ها و گردشگری روستا:جنگل و آبشار تاریکدره که در بالادست روستا قرار دارد. بهترین ماه های بازدید از این روستا در طول سال: ایام نوروز و فصول بهار و تابستان بهترین سوغات ،صنایع دستی و غذاهای محلی این روستا: صنایع دستی: در گذشته نه چندان دور ملاقه و کفگیر…