سفید آب

266
15 مهر 1394

منطقه سفیدآب که جزء یکی از 3 منطقه گردشگری رحیم آباد و 9 منطقه گردشگری شهرستان رودسر به تصویب هیات دولت نهم رسیده است .از نظر گردشگری بسیار حائز اهمیت است . این منطقه که به خاطر آب سرد وگوارا ی چشمه سفیدآب دارای شهرت فراوان شده است ویژگی هایی دارد که در نوع خود بی نظیر است . چشمه سفیداب در ارتفاع 1700 متری و در پای قله سماموس در منطقه لاشه(Lashe )بین جنگل ونـستان ( (Vanastanوتوساسان (Tousasan ) ازدل کوه می جوشدو ودرمسیرخود 18 چشمه کوچک دیگر را باخود همراه می کندودرمسیری جنگلی با شیب نسبتا تند در ارتفاع 400 متری به پلورود می ریزد . کوه پشتاب چال (Poushtabchal )در ضلع شرقی آن قراردارد و دو جاده مالرو داران گو(Darane go )و دولی سـی( (Douleseدردوطرف آن قراردارند و چشمه مسیری دره ای راکه خود ایجاد کرده طی می کند . در مسیر دره و در کنار رودخانه تمشک دیده می شود . درختان جنگلی مسیر رودخانه افرا و ممرز می باشند . آب رودخانه سرد و بسیار زلال است چون در مسیر خود رسوباتی ندارد و یا خیلی کم است و از طرفی مسیر جنگلی دست نخورده باقی مانده و دام نیز حرکت نمی کند آب زلال مانده و چون در مسیر شیب تند قرار دارد کفی که ایجاد می کند باعث سفیدی بیش از حد آب شده است . از نکات جالب توجه شکل های متفاوت درختان تنومند جنگلی کناره رود می باشد که به اشکال متفاوتی در آمده…

فیلممکان هاي ديدنيمکان هاي توريستيتاريخي

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x