حمام علیقلی آقا

478
15 مهر 1394

حمام های بزرگ و کوچک علی قلی آقا در محله بیدآباد اصفهان ( مسجد سیدکنونی( توسط شخص علی قلی آقا از درباریان دو پادشاه عصر صفوی شاه سلیمان وشاه سلطان حسین در مجموعه ای که خود بانی آن بوده است به سال ۱۱۲۵ ه . قبرپا شده و وقف مسجد و مدرسه گردیده است . این بنای زیبای عصر صفوی که به ثبت آثار ملی ایران رسیده است علاوه بر آنکه کلیه ویژگیهای حمام های ایرانی را داراست از ارزش های خاص تاریخی ، هنری برخوردار بوده شامل حمام بزرگ و کوچک و دارای تزئینات کاشی هفت رنگ و معرق و آهک بری زمان صفویه ونقاشی های دوران قاجار است که در دوره های بعدی هنگام تعمیرات افزوده شدهاست . حمام در سال ۱۳۷۲ تعطیل گردیده و در معرض تخریب قرار داشت تااینکه در سال ۱۳۷۹ سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان فعالیتهای مرمتی در این بنای تاریخی را آغاز نمود . حمام پس از تکمیل مرمت اساسی به موزه مردم شناسی اصفهان تبدیل گردیده است مشخصات حمام : ورودی حمام بزرگ یک فضای هشت ضلعی بوده که به هشتی مشهور است و پس از عبور از دو راهروی عمود بر هم به بینه (رخت کن )متصل می گردد بینه یک هشت ضلعی کامل بزرگ است . پوشش طاق و گنبد آن بر روی هشت ستون سنگی قرار گرفته است . برای تأمین روشنائی بینه نورگیرهای شیشه داری بنامجام گاه در سقف تعبیه گردیده است. ازاره های بینه به فاصله…

گردشگریحمام علیقلی آقاحمامعلیقلی آقا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x