طبیعت زیبای ریگان

استان کرمان ، شهرستان بم ، طبیعت زیبای ریگزار ریگان زیبا ترین منطقه دیدنی ، ریگزار ریگان در مجاورت لوت جنوبی یا لوت زنگی احمد قرار دارد ریگزار به خاطر رنگ منحصر به فرد یکی از جاذبه های گردشگری معرفی شده است. وجود گونه های مقاوم به خشکی مثل کهور، گز،.... نشان وجود حیات د راین منطقه است در جنوب ریگان منطقه ای کوهستان وجوددارد در امتداد ارتفاعات جبالبارز در این منطقه دو آبشار تهگری و سرگری وجوددارد که طبیعت زیبا را به وجود آورده اند که سرشار از زیبایی است . چشمه های زیبای این منطقه بخش دیگری از دیدنی های این منطقه است.