اماکن تاریخی سرای خاتون

سرای خاتون خانه ای زیبا و قدیمی در شهر قمصر است. شاید در روزگار كنونی تصور روی آوردن به معماری كهن و ساخت اثری فاخر و ارزشمند كه در آینده به تاریخ بپیوندد دور از ذهن باشد، اما این خانه از تصور گذشته و به عینیت و حقیقت پیوسته است. مهندس رضایی، صاحب سرای خاتون ، خانه ایرانی خانه‌ای است با فضایی درون‌گرا كه همه اجزای آن، تمام و كمال در خدمت اهل خانه است، اما در خانه‌های امروزی اهل خانه به‌طور كامل در خدمت خانه هستند . مهندس رضایی آن‌چنان بر زوایای معماری ایرانی اشراف دارد كه به‌نظر می‌رسد تحصیل‌كرده این رشته باشد ولی او می‌گوید كه معماری نخوانده است: «من اصفهانی هستم. هر گوشه شهرم با معماری و هنر آمیخته است. من فقط دقت و توجه كرده‌ام. 33كشور جهان را دیده‌ام و با دقت معماری آنها را بررسی كرده‌ام اما آنها به‌مراتب از معماری ما عقب‌ترند. به جرات می‌گویم كه آنها باید از ما یاد بگیرند. تحصیلات من در رشته بتن است و این هیچ ربطی به معماری ندارد و خانه‌ای كه در اینجا ساخته شده، چكیده بسیار كوچكی از اقیانوس معماری ایرانی است و من خجالت می‌كشم آن را در برابر آن همه شكوه و عظمت و تلاش معماران عاشق و ژرف‌اندیش گذشته ارائه دهم.» معماری خانه درون‌گراست. به فضای هشتی كه وارد شوید باید تكلیف خودتان را روشن كنید…