آبگرم سردابه

آبگرم سردابه در 24 کیلومتری غرب شهر اردبیل و در دامنه شرقی کوهستان سبلان قرار دارد . آبگرم سردابه یکی از مناطق دیدنی و گردشگری استان اردبیل است که پذیرایی بسیاری از گردشگران در فصل تابستان می باشد . آبگرم سردابه از نظر اثرات بیولوژیکی بسیار معروف است و به دو طریق آشامیدنی و آب تنی در معالجه بیماران یرقان دارای سابقه درمانی موثراست .این مجتمع از سالهای بسیار دور مورد توجه بود که بصورت سنتی اداره می شد ولی اکنون به آبدرمانی زیبا و مجهز تبدیل شده است .