اماکن تاریخی خانه حاج باروخ

خانه خواجه باروخ خانه خواجه باروخ به شیوه درون گرا در بخش یهودی نشین محله قدیمی فیض آباد شهر کرمانشاه ساخته شده است. این خانه از طریق هشتی به حیاط بیرونی و از آنجا با عبور از دالانی سراسری به حیاط اندرونی راه دارد . دراطراف حیاط اندرونی مجموعه ای از اتاق های مسکونی قرار دارد . در نمای ایوان های این بنا ، ستون های آجری به کار رفته که دارای سر ستون های آجری به صورت پله ای و مقرنسی است . این خانه از معدود خانه های قاجاریه کرمانشاه است که حمام دارد . این خانه توسط خواجه باروخ یکی از تجار کلیمی کرمانشاه در عصر ناصری ساخته شد و امروزه به نام خانه " رنده کش " آخرین مالک آن معروف است. انجمن خوشنویسان استان کرمانشاه به عنوان قدیمی‌ ترین نهاد عمومی و مردمی هنری استان پس از 28 سال فعالیت صاحب این خانه شد. این انجمن از سال 1360 تشکیل و تاکنون بیش از یکصد هنرمند ممتاز خوشنویس و صدها هنرمند برجسته در رشته‌ های مختلف هنری تحویل جامعه فرهنگ و هنر کشور و استان داده است. خانه خواجه باروخ هم اكنون در ثبت اثار ملی قرار دارد.