اماکن تاريخي: دیوان خانه اردیب

روستای زیبا و تاریخی اُردیب از روستاهای جنوبی و سرسبز شهرستان خورو بیابانک است.فاصله این روستا تا اصفهان 370کیلومتر ،تا نایین 230 کیلومتر و تا خوروبیابانک 46 کیلومتر است.این روستا دارای آثار تاریخی و باستانی زیادی است و یکی از خوش آب و هواترین روستاهای منطقه است. خور و بیابانک در اوایل قاجاریه محل حکمرانی امیر اسماعیل خان عامری مدعی تاج و تخت آقا محمد خان بوده است. امیر اسماعیل خان عرب روستای خوش و آب هوای اردیب را به دلیل اینکه این روستا در حد وسط تمامی روستاهای جنوبی خورقرار داشت و کار سرکشی به بقیه روستاها را برای والی سهل تر می نمود و همچنین امرا ووالیان قبلی نیز به نوعی خود را مدیون قدرت حاکم این روستا می دانستند ، بنابراین وی،دیوان خانه اردیب را مقر فرماندهی خود قرارداد. کاخ این امیر به نام دیوان خانه معروف و در تالار آن گچبری ظریف و زیبا همراه با تصاویر رنگارنگ از پرنده، درخت، انسان دیده می‌شود و سقف اتاق زمستانی آن مقرنس کاری شده است دیوان خانه دارای ایوانی دلگشا و گچبریهای ظریف و زیبا است و حدود 1500 متر مربع زیربنا می باشد وبنای آن از ساروجاست. بنا داخل میدانی است که اطراﻑ آن آبانبار معروف و قدیمی روستا و خانه های ﻗﺪیمی است متاسفانه ظلع شمالی بنا تخریب شده است . . این مجموعه در تملک شخصی خانواده…