اماکن تاريخي: قلعه رضائیه

در بخش مرکزی ایران و منطق کویری کا روان سراها و قلعه های زیادی در زمان قدیم با معماری غنی ایرانی ساخته شده است که بعضی از آنها مرمت شده ولی تعدادی از آنها در حال نابودی می باشد . یکی از این مکانها قلعه ای با قدمت زیاد بنام رضا ئیه در منطقه جرقویه علیا در ۲ کیلومتری روستای دستجرد قرار دارد این قلعه دارای معماری قدیم حا لت قرینه ای دارد و قلعه از نظر ریاضی دو قسمت کاملا مشابه بوده و از بالا که به ان نظر کنیم دو قلعه ی مشابه دیده می شود . قناتی از وسط آن می گذرد و دارای اتاق هایی برای پذیرایی و هم چنین اصطبل هایی برای نگهداری حیوانات در یک طرف قلعه ساخته شده است هنوز بخاری های قدیمی ، سقف های چهار پرگار، ناودان ها و دود کش های خشتی در چهار گوشه ی برج های دیده بانی مشاهده می گردد . ولی بی توجهی مسئولین منطقه و سازمان میراث فرهنگی باعث شده که این بنا های زیبا و سنتی روبه نابودی برود.قلعه ای با وسعت زیاد و در دل کویر که حاصل زحمات اجداد ما بوده است که با رنج هایی زیاد این بنای زیبا را طراحی کردند . متاسفانه امروزه این قلع زیبا مکانی برای نگهداری حیوانات است.