رباط آجری فخر داوود

با عبور از بقعه ی قدمگاه و در 15 كیلومتری جنوب شرقی آن رباط آجری فخر داوود خودنمایی میكند رباط فخر داوود از جمله رباطهای سر پوشیده یا زمستانی است كه در نوع خود از زیر بنا ی زیبایی برخوردار است بر اساس شواهد تاریخی سنگ بنای این رباط در دوران تیموریان گذاشته شده اما در حكومت های صفوی قاجار و حتی در دوران معاصر نیز بارها مرمت شده است رباط فخر داوود علاوه بر پیشینه ی تاریخی خود حكایت از راه بزرگ شرق یا جاده ی ابریشم دارد این مكان اقامتگاهی امن برای گذشتگان در سرمای زمستان بوده است .