اماکن تاريخي: رباط علاقه بند

علاقه بند در فاصله ی 5 كیلومتری ده سرخ، رباطی آجری بر بالای تپه ای خودنمایی می كند، این رباط یكی از بزرگترین مجموعه های معماری بین راهی است كه به رباط علاقه بند مشهور است . شیوه ی معماری و اندازه ی آجر های رباط علاقه بند نشانگر ساخته شدند این بنا در دوره ی تیموری می باشد . این بنا كه بر روی خرابه هایی كهن تر از خود احداث گردیده در دوره ی صفویه و قاجار گسترش یافته است و مرمت شده است . این كاروان سرای سرپوشیده كه از كاروان سراهای اشرافی و كاخ رباطها شمرده می شود آنقدر وسیع و دارای فضاهای متنوع و متعدد است كه می تواند ساعتها چشم بیننده ی مشتاق را به خود مشغول دارد .