چاپارخانه تخت لنگر

تخت لنگر آثار و بقایا ی این مجموعه ی معماری خشت و گل در فاصله ی حدودا 55 كیلومتری غرب شهر مشهد قرار گرفته است، بقایای بر جای مانده این بنا سهمی است نسبتا وسیع كه پیرامون آن اسطبل ها ،اتاق ها و مكان های خدماتی بوده است . در كنار بقایای این بنای قدیمی چشمه ی زیبایی وجود دارد كه هنوز می توان حیات و زندگی را در آن به تماشا نشست .