صفه سرمسجد

شهرستان مسجد سلیمان دارای جاذبه های گردشگری بسیار زیادی می باشد یکی از این جاذبه های تاریخی صفه سرمسجد می باشد که این منطقه در دوره ایلامی ساخته شده است ، ستونها به صورت سنگ چین و بدون ملاط می باشند ،منظور از صفه یعنی منطقه ای که بالاتر از مناطق همجوارش ساخته می شود.صفه به چند قسمت تقسیم می شود منطقه شاهی ، منطقه دینی و منطقه قصبه شهری ، که منطقه شاهی یک عمارت بزرگ می باشد که رئیس قوم در آنجا می نشست.منطقه دینی که اعمال مذهبی را در آنجا انجام می دادند و قصبه شهری جایی بود که افراد قوم درآنجا سکونت داشتند. قبل از 7و 8قبل از میلاد تا 9 بعد از میلاد این منطقه مورد استفاده قرار می گرفته است.