تعمیرگاه دریایی دریاچه ارومیه

301
15 مهر 1394

این سازه در اواخر دوره قاجار جهت تعمیر قسمتهای زیرآبی کشتی ها توسط روسها از چوب آغشته به مواد نفتی در بندر شرفخانه در تبریز ساخته شده و در سال 1387 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است طول این سازه 20 و عرض آن یازده ونیم و ارتفاع 7/12 متر است این سازه از 24 ستون به قطر تقریبی 40 سانتی متر و ستونهای فرعی با ارتفاع کمتر از ستونهای اصلی برای مقاومت بیشتر، تیرهای همواره چوبی به صورت قرینه و قفل دستهایی میانی و تسمه های فولادی تشکیل شده است امروزه با پسروی آب این سازه دریایی با صدها متر فاصله از دریاچه دیگر کاربرد خود را عملاً از دست داده و تنها قادر است بخشی از خاطرات ناخدایان کشتیهای به گل نشسته بندر شرفخانه باشد .


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x