کاروانسرای ده رباط

141
15 مهر 1394

از بناهای دوره صفوی با پلان متفرقه در حد فاصل شهر نطنز به روستای سه قرار دارد .چهار برج تو خالی در چهار گوشه این بنا قرار دارد که دو تای آن تخریب گشته .در دو سوی ضلع ورودی هر کدام 5 طاق نما شکل گرفته .سر در ورودی طاق پیش آمده ای را تشکیل می دهد که بر روی دو جرز بزرگ تکیه کرده که به صورت دو پخ با زاویه 45 درجه به دو سویاضلاع چپ و راست ورودی متصل گردیده .فضای مستطیل شکل کاروانسرا به حیاطی مربع شکل می رسد .

گردشگریکاروانسرای ده رباطده رباطکاروانسرانطنز

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x