کلیپ آموزش خانه داری : ملیله کاری روی پارچه

ملیله کاری کاربردهای فراوان دارد و می توان از آن روی لباس، رومیزی، سجاده ، کوسن و .. استفاده کرد. در این برنامه با نوار اریب کار قیطون روی سجاده آموزش داده می شود. ابتدا نوار اریب را از وسط نصف کرده و کوک می زنیم ، آنرا اتوی خیلی ملایم می زنیم. از دو رنگ تیره و روشن برای نوار اریب استفاده می کنیم. سپس کوک را خارج کرده و نوار اریب ها را باز می کنیم. در اینجا چون از رنگ مخمل طلایی استفاده می کنیم رنگ روشن را مابین رنگ تیره قرار می دهیم به طوری که کمی از رنگ روشن بیرون باشد و دوباره کار را کوک می زنیم ، سپس با نخ همرنگ آنرا چرخ می کنیم. برای نصب کار احتیاج به الگو داریم. طرح مورد نظر را بوسیله کاربن روی پارچه می اندازیم. ابتدا نوار اریب را بوسیله فندک می سوزانیم، سپس آنرا دور خودش لول کرده و بوسیله بست محکم می کنیم. این کار را روی الگویی که داریم می گذاریم و بوسیله یک بست ظریف سرتاسر کار را به زیر کار متصل می کنیم . پس از اینکه کار دوخت شد به حالت ایستاده قرار می گیرد و حالت زیبایی به کار می دهد. در انتهای کار دوباره سر نوار اریب را سوزانده، کار را دور خودش لول کرده و در انتهای گلبرگ نصب می کنیم.