کلیپ آموزش خانه داری : ساخت درخت نخل

ابتدا توسط یک خیار تنه این درخت نخل را ایجاد می کنیم که از طرف سر خیار تا ته آن برشها را به ردیف ایجاد می کنیم ، برش های قسمت بعدی را مابین برشهای بخش قبلی می زنیم، سپس آن را داخل آب می اندازیم تا برشها از هم جدا شده و شکل تنه نخل ایجاد شود. سپس ته خیار را برش صافی می زنیم تا بصورت ایستاده قرار بگیرد. بر روی فلفل دلمه ای به شکل برگهای نخل برش می دهیم و با احتیاط آن ها را جدا می کنیم بطوری که به صورت دو گل دربیاید، داخل آن را خالی کرده و توسط یک خلال دندان به خیار وصل می کنیم. می توان از فلفل دلمه ای های رنگی نیز برای درست کردن این درخت استفاده کرد.