کلیپ آموزش خانه داری : قاشی روی چرم

برای اینکار ابتدا طرح مورد نظر را روی کار طراحی می کنیم. برای رنگ آمیزی از رنگ های آکرولیکی که حلال آنها آب است و غلظت بیشتری داشته باشد استفاده می کنیم. قلم را داخل آب زده و با برس نرم خیلی آهسته و با دقت کار را رنگ کرده و اجازه می دهیم کار خشک شود ، دوباره همان کار را رنگ می کنیم. پس از اینکه رنگ ها خشک شد از وارنیش استفاده کرده وبا برس روی کار می کشیم، هم براق می شود و هم ردی از کار نمی ماند. سپس دور کار را با هر رنگی که بخواهیم دورگیری می کنیم پس از اینکه کار خشک شد کار نقاشی روی چرم ما آماده است و می توانیم برای کارهای مختلف استفاده کنیم.