کلیپ آموزش پزشکی : درمان تعریق دست و پا

دستمالی را به سرکه سیب طبیعی اغشته نموده و به مانند تمرن تقویت مچ ،دستمال را در کف دست قرار داده و میفشاریم عرق کف دست کم و کم بو می شود. برای تعریق پا، پنبه آغشته به سرکه سیب را روی پا و لای انگشتان بکشند تعریق پا وبوی آن کم میشود و انگشتان پا نیز به بیماری قارچی مبتلا نمی شود و برای خشک شدن کف پا نیز زیر پایشان بالشت قرار دهند. در تابستان برای کم کردن تعریق پا در کفش هفته ای دو الی سه بار پودر جوش شیرین در کفش بپاشند ، عرق کف پا کم می شود. اگر میخواهند کف دست وپا و زیر بغل کم و کم بو شود قبل از استحمام پودر حنا بزنند و بعد از حمام قبل از خشک کردن خود پودر زمه استفاده کنند. اگر بخواهند همیشه پوستشان خوش بو باشد هر روز یک استکان گلاب طبیعی بخورند. اگر هم بخواهند نتیجه قویتر باشد مثلا شخص که یبوست ، پوست وتعریق بد بویی دارد یک استکان گلاب طبیعی رابا یک قاشق مربا خوری پودر گلبرگ گل محمدی مخلوط و میل نماید تا یبوست و تعریق بدبو برطرف و پوست خوش بو شود.