کلیپ آموزش پزشکی : کنترل بیماریهای عفونی

305
15 مهر 1394

بیماریهای عفونی اگرچه در گذشته بسیار مخرب بودند اما با گسترش علم پزشکی می توان به راحتی آنها را کنترل کرد. واکسیناسیون نخستین قدم در مبارزه با بیماریهای عفونی از جمله سرخک، آبله مرغان، کزار، دیفتری و ... است که با برنامه مدون شبکه بهداشتی این عمل به خوبی صورت می گیرد. علاوه بر واکسن یکسری روشهای پیشگیری از گسترش بیماریهای عفونی نیز وجود دارد که مهمترین آنها استفاده آنتی بیوتیکها می باشد. در این راستا نیز باید توجه داشت تا با مصرف بی رویه و خودسرانه آنتی بیوتیکها باکتریها را مقاوم نکنیم.

پزشکیکلیپآموزشپزشکی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x