کلیپ آموزش پزشکی : لاغر بشیم؟

یکی از دغدغه های دخترخانمهای جوان بحث لاغری است اما بعضی ها برای مانکن شدن خیلی لاغرمی شوند که این کاردرستی نیست .اگر کسی وزن مناسبی نداشته باشد بدن وی آمادگی مناسب برای ازدواج و بچه دار شدن را ندارد