کلیپ آموزش پزشکی : لكنت زبان در طب سنتی

یک اشتباهی در ایرانیان محترم وجود دارد که کودکشان لکنت زبان می گیرد و یا لکنت زبان ندارد اما مبتلا میشود . اولین اشتباه اینجاست که وقتی شش ماه کودک تمام میشود بعنوان غذای کمکی به اوبیش از اندازه موز میخورانند . یعنی برای کودک در 24 چهار ساعت یک تیکه موز رسیده زیاد هم هست . کودک وقتی در مهمانیها یا منزل زیاد موز میل کند با اینکه باید به راحتی صحبت میکند حالت لکنت زبان می گیرد. زیاد خوردن موز در کودکان بالی 6 ماهگی تا دوسالگی هم لکنت زبان و هم عقب ماندگی ذهنی عارضی می آورد لذا یک تکه موز رسیده در 24 ساعت زیاد هم هست بیشتر نباید بخورند. اشتباه دوم اینست که زرده تخم مرغ زرده تخم کبوتر زرده تخم بلدرچین به کودک میخورانند بطور مثال بچه خودش لکنت زبان دارد یا میخواهد تازه صحبت کند میگویند از این زرده ها به او بدهید تا زبانش باز شود این یک اشتباه مشهور است که در همه جا مد شد.اینها خود لکنت زبان می آورد و لکنت زبان را بیشتر وکبد کودک راهم چرب میکند چون کلسترول بدش بالاست. حتی بعضی از پزشکان محترم ما میگویند وقتی شش ماهش تمام شدغذای کودک رابا یکچهارم زرده تخم مرغ شروع کنید که اشتباه است. و یکی از مشکلات ما در داخل کشورکبد چرب می باشد. امام صادق (ع) میفرماید اگرمیخواهید از لکنت زبان پیشگیری و یا آنرا درمان کنید و منحنی…