کلیپ آموزش پزشکی : تنظیم عادت ماهیانه بانوان

تنظیم عادات ماهانه بانوان در طب سنتی برای تعدیل و تنظیم عادات ماهانه چه كار باید انجام شود؟ بهترین دارو برای دختران بالغه ،عاقله، رشیده ،چه ازدواج كرده و یا مجرد و چه مادر شیر ده چای رازیانه است كه از یك استكان تا سه استكان در 24 ساعت باید مصرف شود . چهار فایده برای این بزرگواران دارد. فایده اول تنظیم عادت ماهیانه است. فایده دوم شیر افزاست اگر مادر شیرده باشد. فایده سوم اینست كه هورمونهای جنسی زنانه بالا می ماند و نمی گزارد پایین بیاید. استروژن پرژسترون بالا میماند . فایده سوم اینكه به بیماری خستگی جنسی مبتلا نمیشوند كه سبب تفرقه بین زن و شوهر شود و سر از دادگاه طلاق در بیاورند واز این سری مشكلات هم پیدا نمی كنند.