کلیپ آموزش پزشکی : روش تعین جنسیت فرزند

تعین جنسیت فرزند در طب سنتی آیا والدین در دختر و پسر شدن جنین نقشی دارند یاخیر، آیا می توانند گیاه دارویی استفاده كنند تا نوع جنسیت را انتخاب كنتد؟ بله .خانمها نقشی ندارند این به آقایان مربوط می شود كه اگر y آقا به x خانم بخورد بچه پسر می شود اگر xاقا به xخانم بخورد بچه دختر می شود. پس عامل تعیین جنسیت شوهر است.منظوراینست كه شوهر ها بی جهت با خانمهایشان درگیر نشوند.مقصر دختر یاپسر شدن فرزند خودشانند. حال اگركسی پسر می خواهد در جیره غذایش یك روز در میان ناهار ها تخم مرغ به همراه پیاز سفید وروغن زیتون را سرخ كرده خاكینه درست و میل كنند. امام صادق (ع) در بحار علامه مجلسی جلد 66 چاپ اسلامی تهران ،جلد63چاپ بیروتی جدید می فرماید:اگر در هفته چند بار این گونه غذا بخورند نه تنها بچه دار می شود بلكه تعداد پسرهایشان هم زیاد می شود .اگر بخواهند فرزند دخترشود باید خانم از شوهرقویتر باشد.