کلیپ آموزش پزشکی : نقرس در طب سنتی

درمان نقرس: اول باید رفتار شان با خود شان و دیگر ی بد نباشد یكی از آن ها این است كه خود ارضایی جنسی حرام است . وقتی كه با شكم پر باشد كه بدتر است .این یكی از علل ایجاد نقرس است.در زن و شوهر ها كه ازدواج قانونی و شرعی كردند. با شكم پُر سلام وعلیك خصوصی كنند چند بیماری میآورد یكی از آنها نقرس است .نقرس یعنی ام اس یو یعنی رسوب اسید اوریك خونی به صورت كریستال در مفاصل یك بیماری متابولیكی .اما یكی ا ز علل آن رفتار منفی با خود یا با دیگری است.خوردن ماهی با شیر یا خوردن تخم مرغ با ماهی .اشتباهی است كه بعضی ها انجام می دهند.ماهی با خرما ماهی با عسل بسیار خوب است . حالا درمان :یك وقت قرص شیمیایی می خواهد دكتر برایش كل شی سین مینویسد گاهی دارو های قدیمی بود خارجی ها می دادند مثل ول تارین اما عوارض سوء داشت حتی آمپولش را اگر می زدند تا 36 ساعت بعد درد نقرسی اشان ساكت بود ما بیشتر پماد ولتارین را می دهیم .كه مسكنی كه درد نقرسی را خوب میكند .التهاب دارد اما در داروهای گیاهی پوست سیب اگر چسب نداشته باشد سیب با پوست را بجوند و بخورند.جوشانده ی برگ یاس بنفش داروی طبیعی ضد نقرس حبه سورنجان داروی طبیعی ضد نقرساست در هر سه مورد به شرطی اینكه مریض دارای بیماری شن كلیه و سنگ كلیه نباشد چون كه یك سری مشكلات دارد.آب آشامیدنی رسوب گیری اش…