کلیپ آموزش پزشکی : ذات الریه

ذات الریه عفونتی است كه منجر به التهاب و پرشدن فضاهای داخل ریه و مجاری هوایی كوچك از مایع می شود. كروب های متفاوتی عامل ذات الریه هستند . اگر چه بعضی از این میكروبها شایع و تشخیص آن آسان است اما در مواردی تشخیص عامل بیماری بسیار مشكل می باشد. هر فردی ممكن است به ذات الریه مبتلا شود حتی اگر جوان و سرحال باشد. با این وجود در كودكان ، سالخوردگان ، افراد سیگاری و اشخاصی كه در اثر یك بیماری طولانی مدت ضعیف شده باشند شیوع ذات الریه بیشتر است. از علائم این بیماری معمولا تب ، احساس كسالت و بی اشتهایی سرفه و تنگی نفس‌ می باشد.