کلیپ آموزش پزشکی : درمان آلزایمر و فراموشی

اگر کسی به نسیان یا فراموسی شدید ، دمانس یا زوال عقل ، آلزایمر یا زوال عقل پیشروندهمبتلا است می تواند از داروهایی که امام رضا (ع) در رساله ذهبه فرمودند که این رساله در 7 نسخه خطی در آستان قدس رضوی موجود می باشد و همچنین از فرمایشات امام صادق (ع) استفاده کنیم. فرمایش امام رضا (ع) اینست که اهلیجات در عسل پرورانده شود –یشدالعقل- جمع عرفی حداقل سه تاست . هلیله سیاه –هلیله زرد – هلیله کابلی ،حلیله های دیگریمانند حلیله چینی و کبیر نیزموجود است . هسته حلیله زرد وحلیله کابلی را درمی آوریم چون از نظرطب سنتی سمی است. روایت امام رضا (ع) مطلق است یک نکته ظریفی دارد چون بااستفاده از بعضی مواد میشود بعضی درمانها را انجام داد. حال در این درمان طبق روایت آنها را پودر می کنیم بعد پودر این سه حلیله را باهم مخلوط میکنیم بطور مثال از هرکدام 10 گرم . بعد از مخلوط شدن آنها را با عسل مخلوط می کنیم مثلا با عسل آویشن نعنا ،اگرهم شخصی تجمع مایعات اضافی بافتی دارد باعسل استوخودوس و برای ناراحتی پوستی اعسل گون مخلوط کند وخوب هم بزند . حال مریض هر روز صبح یک قاشق مربا خوری باید از این محلول میل کند. اگر حافظه شخص بسیار ضعیف است بگونه ای که اگر مطلبی به او گفته شود در مدت کمتر از5 دقیقه فراموش می کند و اگر همان مطلب از او پرسیده شود قادر به…