کلیپ آموزش پزشکی : جوش خونی در طب سنتی

با سركه طبیعی سیب صورتشان را باتمام جوشهای خونی ،یا جوش غرورجوانی یا زونا یا زخمهای قارچی ماساژ دهند صبر كنند در مجاورت هوا خشك شود سپس باصابون گل ختمی این اعضاء صورت را بشویند با پارچه تمیز نخی یا كتانی كه خشك كردند سپس جوشانده آویشن شیرازی كه كرمانیها هم پمادش را به نام پماد آكنیل ساخته اند. این برای ظاهر پوست است كه جوش نزند .اما برای اینكه از درون ضمینه جوش زدن پیش نیاید باید در جیره غذایشان كاهو بدون سس قرار دهند كه می تواند با سكنجبین در ناهار مصرف كند.و لیمو شیرین را در شام بخورند .در فصل هایی كه لیمو شیرین نبود با ترنجبین بخورد كه اینها خنك است . مخصوصا زن و شوهری كه تازه عروس ودامادند و دوست دارند اولاد دارهم بشوند. فرمودید در درمان جوشهایی كه خون از آن بیرون می آید باید سركه سیب ماساژ بدهند در مجاورت هواخشك شود سپس با صابون گل ختمی آنرا می شورند وجوشانده آویشن شیرازی هم استفادهمی كنند.