کلیپ آموزش پزشکی : بیماری های دندان و لثه

برای تقویت ریشه ی دندان و بنیه دندان و اینكه دندان ها فاسد نشود چه باید مصرف كنند.چند چیز را باید رعایت كننده 1) خلال بعد از غذا جایی كه آب هست با چوب خلال دندان هر دندان را خلال كنند زیر آب بگیرند.2) مسواك قبل از وضو یا مسواك قبل از خواب یا مسواك زدن در سحر گاه 3) رفتار منفی با خودش را ترك كند یكی از سوغات زندگی مدرنیته این است كه دستشویی و حمام جای جا مسواكی و وضو و غسل هم هست با اینكه در روایات شیعه داریم می گوید در حمام مسواك نزن یورث جزام الاثنان دچار خوره ی دندان می شوید به اصطلاح شما یعنی دندان هایش خورده می شود می ریزد و سست می شود استحكامش از بین می رود چه مینای دندان و چه عاج دندان می گوید در دستشویی و حمام و توالت مسواك نز نید تعفن شدید دهان می آورد چون در توالت مسواك زدن مكروه است پس این ها باید جدا جدا باشد .4) چی كار كنیم كه خون روش و تورم لثه نداشته باشیم ،افتادگی لثه نداشته باشیم ، لثه ها صورتی رنگ محكم به بن دندان چسبیده باشد در خواب و بیداری خون نیاید .این جا با محلول سركه در دهان بگردانند و مزه مزه كنند و بریزند بیرون .سركه ی سیب با غیره فرقی نمی كند چون نمی خواهیم كه بخورند .حتی سركه ی سفید و صنعتی هم باشد اشكال ندارد ، ما یك سوم استكان سركه ی سفید ،دو سوم هم آب ، اگر كسی آلرژی یا حساسیت خاص داخل دهان…