کلیپ آموزش پزشکی : اگزمای پوستی

درمان اگزما ی پوستی چونكه عوامل آلرژی حساسیت زا تا كنون 90 نوع شناخته شده است .بعضی ها حساسیتشان به اسید بالا است كه در صابون ها وشامپو ها است .صابون و شامپو را باید كم اسید قرار بدهند و یكبار بزنند نه چند بار هر روز لازم نیست بزنند .فرض كنید هفته ای 2بار میروند حمام در تابستان وهفته ای یك بار درزمستان حمام میروند همان یكبار صابون و شامپو كم اسید بزند كافی است . اگر سركه ی سیب دارند در منزل میتوانند با پنبه آغشته كنند به محل اگزما و خارش پوستی بكشند چند بار ببرند و بیاورند خارش پوستی و اگزما خوب می شوند . اگر از این قوی تر می خواهند هم خارش پوستی و اگزماهم دارد، هم حكمه دارد و هم التهاب پوستی و هم خارش پوست دارد .در ضمن پوستش خشك است. این جا میتوانند ازروغن بنفشه طبی در 24 ساعت یك الی دو بار كافی است .یك بار اگزما اشان شدید است و خارش پوستشان به شدت است به گونه ای كه آنقدرمی خارانند كه خون می آید و تا خون نگیرد این سیكل معیوب خارشش بر طرف نمی شود این جا روغن كوشنه یا قُسط قوی ترین داروی خارش حكه و ضد التهاب پوستی است .چیزهایی كه تحریك پوست را به حالت كهیر و یا شبه كهیر ایجاد كند نباید بخورند و نباید تماس با بدن داشته باشد مثل پرز به ، پرز كیوی ، پوست بادام زمینی ،موز نیمه رس یا نارس ،گوجه فرنگی یا رب گوجه فرنگی نیمه…