کلیپ آموزش پزشکی : تنفس در انسان

آیا تا کنون به تنفس یا عمل دم و بازدم خود اندیشیده اید؟ به راستی این عمل اعجاب انگیز چگونه انجام می شود ؟ دستگاه تنفس یکی از مهمترین مکانیسم های بدن انسان است. دستگاه تنفس شامل ریه ها، نای و اعضای دیگری است که همراه با دستگاه گردش خون به تمام قسمتهای بدن اکسیژن می رساند. اعضای اصلی دستگاه تنفس ریه ها هستند . ریه ها در قفسه سینه قرار دارند و آن قدر بزرگ هستند که بیشتر فضای سینه را گرفته اند . هر انسان دو ریه دارد . ریه ها مثل چشم ها یا سوراخهای بینی یک اندازه نیستند ، در عوض ریه سمت چپ کمی بزرگتر از ریه سمت راست است . فضای اضافی سمت چپ ، جایگاه قلب است . قفسه سینه از ریه ها محافظت می کند و از ۱۲ دنده تشکیل شده است این دنده ها با ستون فقرات پشت کمر و دور ریه ها به هم متصل شده اند تا از ریه ها محفاظت کنند . ریه ها یکی از نرم ترین ، ظریفترین و حساسترین اعضای بدن هستند که به گونه ی شگفت انگیزی عملیات تنفس را به عهده می گیرند تا انسان زنده بماند