کلیپ هنری : آموزش دف نوازی - بخش 3 - نحوه استفاده از حلقه ها

در جلسات گذشته حرکات اصلی دف را شامل تم، بک و چپ و همچنین ریتم های 4/4 و 2/4 را یاد گرفتیم. در این آموزش یاد می گیریم که از صدا های زنجیر یا همان حلقه های دف بستفاده کنیم. می توان استفاده های مختلفی از این صدا کرد، برای مثال حرکت عمودی ساز به سمت بالا و پایین، حرکت خوابیده، اشاره به حلقه و ریز حلقه. اصلی ترین حلقه ای که در کنار ریتم ها از آن استفاده می کنیم، حلقه عمودی است. برای انجام دادن حلقه عمودی، دف باید هنگام بالا رفتن، از پایین به با حرکت کمی تندتر و در حرکت از بالا به پایین کمی آهسته تر حرکت کند. با ترکیب این دو حرکت در کنار یکدیگر، یک حرکت سریع را ایجاد می کنیم و ...