کلیپ هنری : آموزش دف نوازی - بخش 1 - مبانی و حرکات پایه ای

142
15 مهر 1394

در این آموزش که اولین قسمت آموزش ساز دف می باشد را شروع می کنیم. دف یک ساز کوبه ای است که مربوط به موسیقی سنتی ایران می شود. نظیر این ساز در کشورهای مختلف و به خصوص در کشورهای خاورمیانه دیده می شود. اما سازی به این شکل (یعنی یک قاب چوبی ساده با پوست و حلقه هایی در پشت پوست) فقط مختص به موسیقی ایران است. این آموزش را با ضربه های اصلی و کلیدی این ساز شروع می کنیم. اولین و مهم ترین قدم در آموزش دف، نحوه صحیح نگه داشتن این ساز است...

هنریکلیپهنریآموزشنوازی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x