آیا مردم از وضعیت حمل بار در فرودگاه‌های کشور راضی هستند؟

به بهانه دست به دست شدن ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که برخورد بد با چمدان مسافرین در یکی از فرودگاه‌ها را نشان می‌داد، باشگاه خبرنگاران جوان سعی کرده تا با گزارشی وضعیت رضایت مردم از این موضوع را جویا شود.