کمپ پیشرفته رئال مادرید را ببینید

تصاویری از سیر ساخت کمپ رئال مادرید و نتیجه نهایی پس از تکمیل را می‌بینید.