گریه خانم مجری هنگام اعلام تعداد کشته‌شدگان منا

هنگام خواندن خبر آمار نهایی کشته‌شدگان فاجعه منا، بغض گلوی المیرا شریفی‌مقدم، مجری شبکه خبر را گرفت.