از متلک به قوه قضائیه و ناجا تا تقدیر از جادوگر پرسپولیس

شب گذشته، کامران نجف‌زاده موضوعات مختلفی را سوژه کنایه‌های خود قرار داد. بخش‌هایی از این قسمت صرفا جهت اطلاع را می‌بینید.